top of page
Specjaliści Specjalistom - Trzecia Międzynarodowa Konferencja Lekarzy Weterynarii-Specjalistów Chorób Świń
Antybiotykoterapia w świetle nowych regulacji UE,
ASF oraz efektywna produkcja dużych grup prosiąt -
wyzwanie dla lekarzy - specjalistów chorób świń

Data

21-22.06.2022

Miejsce

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków)

Koszt

350 zł + VAT

(430,50 zł brutto)

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy – Specjaliści Chorób Świń oraz pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III międzynarodową konferencję hyopatologiczną do Krakowa - miasta, w którym od 10 lat funkcjonuje Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR (UCMW UJ-UR), utworzone przez dwie uczelnie – Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Rolniczy. Warto wspomnieć, że w tym roku – w marcu – opuścił mury Centrum już piąty rocznik lekarzy weterynarii. UCMW jest głównym organizatorem konferencji.

Poprzednie dwa spotkania w Krakowie (2019 i 2021) cieszyły się dużym zainteresowaniem lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń. Można stwierdzić, że przeniesienie miejsca konferencji z Puław – gdzie miały miejsce 24 edycje – do Krakowa spotkało się z dużą aprobatą uczestników.

 

Zauważamy, że coraz większy odsetek Koleżanek i Kolegów przekonuje się do prezentowanego przez organizatorów, od wielu lat, poglądu mówiącego o tym, że bycie specjalistą chorób świń nie ogranicza się wyłącznie do klasycznej wiedzy weterynaryjnej, ale obejmuje także organizację i zarządzanie produkcją, w tym przede wszystkim optymalne wykorzystanie potencjału rozrodczego loch, żywienie, genetykę etc.

 

Bez znajomości wymienionych powyżej zagadnień lekarz weterynarii nie ma możliwości prowadzenia właściwych działań w obszarze ochrony zdrowia i w ślad za tym producent świń nie ma szans na opłacalną, konkurencyjną w skali co najmniej Europy, produkcję prosiąt i tuczników.

 

Jesteśmy przekonani, że wszyscy specjaliści zdają sobie sprawę z konieczności nadążania za postępem, który ma miejsce we wszystkich dziedzinach naszego życia, w tym w weterynarii  i koniecznością wdrażania do praktycznego stosowania nowych, coraz lepszych rozwiązań.

 

Niestety, w okresie ostatnich kilku lat z powodu ASF i niskiej opłacalności produkcji liczba gospodarstw zajmujących się chowem trzody chlewnej zmniejszyła się istotnie. Dzisiaj mamy ich w Polsce mniej niż 70 000,  kiedyś (20 lat temu) było 800 000. W konsekwencji wyraźnie ograniczył się  rynek pracy dla lekarzy weterynarii – specjalistów chorób świń.  Zmienił się również profil produkcji tuczników, niestety prawie 50% z nich odchowywanych jest w tuczarniach, co dodatkowo niekorzystnie wpłynęło na zakres usług lekarsko-weterynaryjnych.

Biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach europejskich można mieć nadzieję, że najgorsze mamy już za sobą, a kolejne lata cechować się będą dynamiczną odbudową krajowego stada loch.

Pamiętając o tym, że główną przyczyną gwałtownego spadku liczby loch poza ASF jest średnio niska efektywność chowu świń, III Konferencja w Krakowie poświęcona będzie zwróceniu uwagi na możliwości poprawy istniejącej sytuacji.

 

Nowym problemem, z którym musimy się jak najszybciej zmierzyć jest konieczność istotnego ograniczenia stosowania antybiotyków w produkcji trzody chlewnej. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów Europy, w którym zużycie antybiotyków na jednostkę wyprodukowanej masy mięsnej nie spada, a wręcz rośnie. Z tego powodu zagadnieniu temu poświęcimy w Krakowie stosunkowo dużo czasu.

 

Jak zawsze, od ponad ćwierćwiecza,  zaprosiliśmy do udziału w konferencji wybitnych naukowców oraz praktyków z Europy - z krajów chrakteryzujących się szczególnie efektywną produkcją interesującego nas gatunku zwierząt. Większość z tych, którzy prezentować będą swoje poglądy także w ramach dwóch sesji okrągłego stołu, to Koleżanki i Koledzy - uznani w naszym środowisku - specjaliści chorób świń.

 

Konferencja może się odbyć w tej formule, która zapewne Państwa usatysfakcjonuje, przede wszystkim dzięki znacznej liczbie sponsorów, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy za wspaniałomyślność i szczodrość – mimo przejściowo, miejmy nadzieję, trudnych czasów.

 

Szczegóły dotyczące konferencji, w tym dane o sponsorach, znajdziecie Państwo na stronie, na której już jesteście.

 

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Krakowa, gdzie w profesjonalnie przygotowanym Centrum Kongresowym Hotelu Metropolo by Golden Tulip będziemy mogli nie tylko wysłuchać wykładów i dyskusji, ale także spotkać się osobiście, na co, w czasie trwającej ponad dwa lata epidemii COVID - 19, nie mieliśmy zbyt dużo okazji.

pejsak2.jpg

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

K. Tarasiuk .jpg

dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK
Dyrektor UCMW UJ-UR

Dziękujemy za udział w wydarzeniu. Do zobaczenia w przyszłym roku!

registration
Schedule

Program Konferencji

1.06.2021  Wtorek

21.06.2022 Wtorek

9.00 – 9.15

Powitanie gości – Dyrektor UCMW dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK

Uroczyste otwarcie – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Sesja I
 
Nowe podejście do zwalczania chorób zakaźnych świń
Przewodniczący: dr hab. Kazimierz Tarasiuk, prof. URK

9.15 – 9.45

Hans Nauwynck (Belgia) – Wpływ rasy świń i genotypu wirusa na interakcję
PCV2 z komórkami docelowymi (limfoblasty i monocyty); jak wyniki badań naukowych wykorzystać w praktyce?

9.45 – 10.15

Marcin Łukaszewicz (UWr) – Postbiotyki alternatywą dla antybiotyków?

10.15 – 10.45

Juhle-Marike Buch (Niemcy) – Poliserositis i poliartritis u prosiąt; przyczyny,
rozpoznawanie, profilaktyka

10.45 – 11.00

11.00 – 11.45

Dyskusja

Przerwa

W czasie przerwy oficjalne otwarcie wystawy

Sesja II
 
Efektywne zarządzanie produkcją dużych grup prosiąt
Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń)

11.45 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 14.45

Said El Bohdidi (Hiszpania) – Jak Hiszpania osiągnęła efektywną produkcję prosiąt

Janusz Wojtczak (Poznań) – Punkty krytyczne w rytmicznej produkcji dużych
grup warchlaków

Rodrigo Otavio Silveira Silva (Brazylia) – Clostridium difficile – problem
teoretyczny czy praktyczny?

Dyskusja

Przerwa - lunch

Sesja III
 
Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków
Przewodniczący: dr hab. Zbigniew Arent, prof. URK

14.45 – 15.15

Artur Zalewski (One Health Consulting) – Implementacja nowych regulacji
dotyczących stosowania antybiotyków w wybranych krajach UE i w Polsce

15.15 – 15.45

15.45 – 16.15

16.15 – 16.45

16.45 – 17.00

17.00 – 18.15

20.00

Arunee Thanasarasakulpong (Wielka Brytania) – Zaawansowana bioasekuracja, efektywne mycie i dezynfekcja sposobem na zmniejszenie presji ze strony patogenów, i tym samym ograniczenie stosowania antybiotyków

Friederike Schmelz (Niemcy) – Najnowsze dane dotyczące kontroli biegunek
u prosiąt ssących

Daniel Korniewicz (Kiszkowo) – Żywienie jako czynnik wspierający ograniczanie użycia antybiotyków u świń

Dyskusja

Panel dyskusyjny: Sposoby i narzędzia wykorzystywane w celu ograniczenia
stosowania antybiotyków w chowie świń

Eksperci: P. Lewkowicz, M. Michalski, J. Wojciechowski, J. Pastuszak, W. Pichowicz
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UCMW UJ-UR)

Uroczysta Kolacja z Aukcją Charytatywną

1.06.2021  Wtorek

22.06.2022 Środa
Sesja IV
 
Afrykański pomór świń – dziki, możliwości eradykacji
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń)

9.00 – 9.25

Paweł Niemczuk (GIW) – Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Europie
Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski

9.25 – 9.50

9.50 – 10.15

10.15 – 10.30

10.30 – 10.45

10.45 – 11.30

Krzysztof Jażdżewski (GIW) – Wyzwania i doświadczenia związane ze zwalczaniem ASF w populacji dzików

Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń) – Aktualne poglądy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na temat możliwości eradykacji ASF

Jean-Charles Baglione (Francja) - Dezynfekcja - ważne narzędzie
w zwalczaniu ASF; nowe możliwości

Dyskusja

Przerwa

Sesja V
 
Racjonalne stosowanie antybiotyków w zwalczaniu chorób układu oddechowego u świń
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)

11.30 – 12.00

Grażyna Kusior (Lublin) – Żywienie na mokro – sposób na ograniczenie kosztów produkcji i zużycia antybiotyków

12.00 – 12.30

12.30 – 13.45

13.45 – 14.00

Paulina Abramowicz-Pindor (Warszawa) – Zrównoważona produkcja trzody
chlewnej

Panel dyskusyjny: Jak zwalczać choroby układu oddechowego w cyklu
zamkniętym i otwartym?

Eksperci: P. Kwieciński, K. Pająk, M. Porowski, T. Trela, K. Wierzchosławski
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Aukcja Charytatywna


W trakcie Konferencji przeprowadzona zostanie Aukcja na cele charytatywne. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Poniżej znajdą Państwo informacje o wystawianych przedmiotach. Lista będzie na bieżąco aktualizowana o nowe zgłoszenia.

obraz bozenki.jpg
obraz bozenki.jpg

Drzewo Motyli, 2022
Bożena Pejsak

3_edytowane_edited.jpg

Zestaw suplementów diety z Laboratorium Zielarza
o wartości ok. 500,00 zł
oraz  Voucher na produkty AdiFeed o wartości 2000,00 zł

AdiFeed

Portret Dostojny_mini.jpg

Portret dostojny, Joanna Burda, olej na płótnie
60x80 cm

BioDose

Victorinox_mini.jpg

Zestaw noży Victorinox
Huvepharma

kurtka_mini.png

Kurtka Zmarzlik Team 2022 (lub voucher na kurtkę) Mistrza Świata w Żużlu Bartosza Zmarzlika
Vetoquinol

lodowka_Hipra.png

Przenośna lodówka samochodowa do transportu szczepionek Dometic + niespodzianka
Hipra

Auction

Sponsor Platynowy

BioDose.png

Sponsorzy

AniCon_Labor_OFFICE_RGB_144dpi_trans (2).png
logo-hipra_rgb_main-version.jpg
Elanco_Logo_Blue_CMYK_300dpi.jpg
HUVEPHARMA_Logo.png
logo_AdiFeed(1).png
LNB-Cargill_edited.png
Ceva do stopki.png
BI_Logo.png
ECO Logo PAN355.png
20200128-Hypor_logo_blue.jpg
zoetis-logo_wieksze.png
LOGO JHJ - sukces.png
logo VET AGRO.png
pellon.png
ChrHansen_POS_CMYK-01.png
msd_ah_rgb_pos.png
Silveco logotyp.png

Organizatorzy

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej


Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Sekcja fizjologii i patologii świń PTNW


Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu

Organizator Techniczny

logo rexan_szare.png

Partner Strategiczny

logo-convention.png

Patronat Medialny

lecznica_logo tymczasowe.jpg

Partner Medialny

333.png

Miejsce Konferencji

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków)

Darmowe przejazdy komunikacją miejską
Nasza Konferencja została objęta Patronatem Miasta Kraków, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować bezpłatne przejazdy po Krakowie w terminie trwania Wydarzenia (od 00:00, 21.06 do 23:59, 22.06).

Uwaga: Bezpłatne przejazdy odbywają się na podstawie imiennego identyfikatora konferencyjnego z hologramem, do odebrania podczas rejestracji w Hotelu.

Noclegi
W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją, polecamy Państwu pobliskie hotele, które przygotowały specjalną ofertę cenową dla Gości wydarzenia.
Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedstawioną ofertę ani za jakość wykonanych przez Hotele usług.

Diections
Ruczaj_edited.jpg

Ruczaj 44, 30-409 Kraków

tel. 12 269 10 00
ruczaj@ruczajhotel.pl

Rezerwacja na hasło: Konferencja Weterynaryjna

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 250 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       parking
       bezprzewodowy dostęp

       do internetu

Garden Square_edited.jpg

Sucha 1D, 30-601 Kraków

tel. 533 398 847
12 397 77 31

hotel@gshotel.pl

Rezerwacja na hasło: Konferencja Specjaliści Specjalistom

pokój 1-osobowy ze śniadaniem - 279 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy Standard z 1 łóżkiem podwójnym ze śniadaniem – 299 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy Deluxe (1 łóżko podwójne lub 2 pojedyncze) ze śniadaniem – 349 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Sympozjum_edited.jpg

Kobierzyńska 47,
30-363 Kraków


tel. 12 261 86 00
recepcja@sympozjum.com.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści Specjalistom

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój jednoosobowy ze śniadaniem - 170 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Lenart_edited.jpg

Gabriela Narutowicza 1,
32-020 Wieliczka


tel. 12 32 83 100
info@hotellenart.pl

pokój dwuosobowy ze śniadaniem - 270 zł netto/doba

apartament - 459 zł brutto (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       bezpłatny parking
       łatwy dojazd do Krakowa

      (samochodem/pociągiem)

      pomoc w zakupie i

      zorganizowaniu wycieczki

      do Kopalni Soli w Wieliczce

      w wolnym czasie dla

      uczestników

Accommodation
krakow atrakcje2-01.jpg
krakow atrakcje-01.jpg

O Krakowie

 

Kraków – dawna stolica Polski, historyczna siedziba królów, a współcześnie dynamicznie rozwijająca się metropolia,
miasto kultury i sztuki. Burzliwa historia regionu oraz przenikanie się mieszkających tu przez wieki różnych narodowości
zaowocowały niezwykłym dziedzictwem kulturowym.
Historia miasta, muzea i zabytki, gościnność mieszkańców, a także atrakcyjna oferta turystyczna i nowoczesna infrastruktura noclegowa i kongresowa zachęcają do przyjazdu do Krakowa. W 2019 roku Europejska Akademia Gastronomiczna przyznała naszemu miastu zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej roku 2019.

Krakow

Powered by REXAN
 

bottom of page