top of page
Możliwości lekarzy weterynarii w ograniczaniu narastania pandemii lekooporności oraz poprawie efektywności produkcji
Specjaliści 28 logo

Data

18-19.06.2024

Miejsce

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków)

Koszt

uczestnicy: 530 zł + VAT (651,90 brutto)

osoby towarzyszące: 325 + VAT (400 zł brutto, kolacja)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnej, 28. edycji Konferencji „Specjaliści Specjalistom” w Krakowie. Organizacja jej nie była zadaniem łatwym. Porównując możliwości przygotowania tego typu konferencji 25, czy nawet 10 lat temu i dzisiaj zauważam duże różnice w podejściu do tego rodzaju spotkań ze wszystkich stron biorących w nich udział. Zmiany te bez wątpienia są następstwem postępu cywilizacyjnego, cyfryzacji, doświadczeń związanych z pandemią COVIDu oraz coraz trudniejszą globalną sytuacją ekonomiczną. Szczególnie w okresie ostatnich kilku – kilkunastu lat zmienia się profil zainteresowań uczestników organizowanych przeze mnie spotkań. Kiedyś najważniejszym tematem były sposoby leczenia, a później immunoprofilaktyka. Po wybuchu ASF zaczęliśmy się mocno zajmować szeroko pojętym zagadnieniem bioasekuracji, w tym szczególnie dezynfekcji. W ostatnich kilku latach coraz bardziej interesujemy się mającym ogromny wpływ na zdrowie i efektywność produkcji świń dobrostanem, w tym sposobami zarządzania warunkami środowiskowymi, optymalizacją żywienia świń oraz możliwościami wpływania na niezwykle ważny, ze zdrowotnego punktu widzenia mikrobiom przewodu pokarmowego. Z coraz większym zainteresowaniem słuchamy, „nieważnych” kiedyś dla większości, wykładów na temat probiotyków, prebiotyków, synbiotyków czy preparatów ziołowych. Zaczynamy mówić o możliwościach wykorzystania w zarządzaniu produkcją sztucznej inteligencji czy cyfryzacji. Tak jak w poprzednich latach, udało mi się zaprosić do Krakowa wybitnych naukowców i praktyków z przodujących w produkcji trzody krajów, takich jak: Hiszpania, Dania czy Wielka Brytania. Wyrośli w Polsce świetni wykładowcy, będący równocześnie wybitnymi i uznawanymi praktykami. Niektórych z nich zaprosiłem do wygłoszenia wykładów lub udziału w dwóch dyskusjach panelowych, poświęconych nierozwiązanemu jak na razie w naszym kraju problemowi nadmiernego, nie zawsze racjonalnego stosowania antybiotyków. Jak zawsze liczę na udział w „krakowskiej konferencji hyopatologów” prawie wszystkich specjalistów chorób świń zawsze stanowiących znaczną grupę uczestników. Dumny jestem z tego, że znaczna część specjalistów, nawet tych, którzy musieli zmienić swoje zawodowe zainteresowania, przyjeżdża na organizowane przeze mnie spotkania. Jak co roku podkreślam, że nie byłoby możliwe zorganizowanie konferencji w takim miejscu, w takiej skali i z takimi wykładowcami, gdyby nie wspaniałomyślni sponsorzy i wystawcy, którym serdecznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję także Stowarzyszeniu POLPIG, które efektywnie włączyło się w przygotowanie Programu konferencji. Życząc wszystkiego najlepszego, czekam z niecierpliwością na wspólne spotkanie z Państwem w Krakowie. Miejsce tak jak uprzednio – Centrum Kongresowe Hotelu Metropolo. Termin to 18-19.06.2024. Skupiamy się na wysokim poziomie programu konferencji, ale wraz z organizatorem technicznym konferencji - firmą Rexan, zadbaliśmy o to, by nasze tradycyjnie spotkanie towarzyskie było na nie gorszym poziomie niż część merytoryczna. Do zobaczenia w Krakowie! Z poważaniem

Zygmunt Pejsak

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kazimierz Tarasiuk

prof. dr hab. Kazimierz Tarasiuk
Dyrektor UCMW UJ-UR

Program Konferencji

1.06.2021  Wtorek

18.06.2024, Wtorek

8.00 – 9.00

9.00 – 9.15

Rejestracja uczestników

Powitanie gości – Dyrektor UCMW prof. dr hab. Kazimierz Tarasiuk

Uroczyste otwarcie – JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK

Sesja I
 
Czynniki oddziaływujące na sytuację w produkcji świń
Przewodniczący: Aleksander Dargiewicz (POLPIG)

9.15 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30

Aleksander Dargiewicz (POLPIG) - Sytuacja w sektorze produkcji

trzody chlewnej w UE, w tym w Polsce

Alice Stanton (Irlandia) - Obalanie mitów o szkodliwości mięsa czerwonego dla zdrowia w oparciu o obiektywne dane

Jan Hitzger (Czechy) - Najnowsze rozwiązania pozwalające na zrównoważoną produkcję świń

10.30 - 11.00

11.00 - 11.15

11.15 - 12.00

Simon Tible (Hiszpania) - Holistyczne podejście do ochrony zdrowia prosiąt sposobem na ograniczenie stosowania antybiotyków

Dyskusja

Przerwa

W czasie przerwy oficjalne otwarcie wystawy

Sesja II
 
Niekonwencjonalne sposoby oddziaływania na zdrowie świń
Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Tarasiuk (UCMW, UJ-UR Kraków)

12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

Leonardo Hackenhaar (Brazylia) - Znaczenie szybkiego i prawidłowego dojrzewania układu pokarmowego prosiąt

Carlos Pineiro (Hiszpania) - Cyfrowa bioasekuracja oraz precyzyjne dane naukowe – niesamowite narzędzia do wykorzystania przez producentów trzody chlewnej

13.00 – 13.30

13.30 – 14.00

14.00 – 15.15

Jens Legarth (Dania) - Możliwości ograniczenia stosowania antybiotyków poprzez sterowanie mikrobiomem przewodu pokarmowego

Dyskusja

Przerwa - lunch

Sesja III
 
Narzędzia pozwalające na ograniczenie stosowania antybiotyków
Przewodniczący:  prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń)

15.15 – 15.45

Jordi Mora (Wielka Brytania) - Rola lekarzy w ograniczaniu pandemii lekooporności i poprawie efektywności produkcji

15.45 – 16.15

16.15 – 16.45

16.45 – 17.15

David Llopart (Hiszpania) - Produkcja wysokiej jakości prosiąt odsadzonych, bez antybiotyków; konieczność właściwego zarządzania lochami

Péter Máté (Węgry) - Węgrzy mają smaka na wieprzowinę bez antybiotyków. Tylko mając dobry plan, można temu sprostać

Przerwa

17.15 – 18.15

Panel dyskusyjny: Przyczyny niepowodzeń w ograniczaniu stosowania antybiotyków w produkcji trzody chlewnej

Eksperci: Rajska M., Kwieciński P., Niemyjski R., Wojciechowski J.
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UCMW, UJ-UR Kraków)

20.00

Uroczysta Kolacja z Aukcją Charytatywną

Hotel Metropolo by Golden Tulip, ul. Orzechowa 11

1.06.2021  Wtorek

19.06.2024, Środa
Sesja IV
 
10 lat doświadczenia w zwalczaniu ASF w Polsce
Przewodniczący: prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń)

8.30 – 9.00

9.00 – 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 10.30

Krzysztof Jażdżewski (Warszawa) - Czego nauczyliśmy się zwalczając ASF przez 10 lat

Mateusz Kruszyński (PIW Namysłów) - Narzędzia i sposoby, które pozwoliły mi na skuteczne zwalczenie ASF w populacji dzików

Dyskusja

Przerwa

Sesja V
 
Choroby o przebiegu subklinicznym; jedna z przyczyn suboptymalnej produkcji świń
Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (UCMW, UJ-UR Kraków)

10.30 - 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 13.30

13.30 – 13.45

Agnieszka Mańka (Olsztyn) - Subkliniczna Circowiroza – praktyczne aspekty diagnostyczne oraz przypadki terenowe

Zbigniew Arent (Kraków) - Zakażenie Leptospira Bratislava niedocenianą przyczyną zaburzeń w rozrodzie świń

Dyskusja

Przerwa

Panel dyskusyjny: Mój sposób na ograniczenie stosowania antybiotyków

Eksperci: Chachaj R., Porowski M., Schwarz T., Wenderski R.
Moderator: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UCMW, UJ-UR Kraków)

Kinga Biernacka (Warszawa) -  Gdzie lekarz weterynarii, specjalista chorób świń, znajdzie online najnowszą wiedzę użyteczną praktycznie?

13.45 – 14.00

Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

Programme
Auction
Aukcja Charytatywna
Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci od 17 lat profesjonalnie i empatycznie odpowiada na potrzeby rodzin, które zmagają się z trudem całodobowej opieki nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi. Obecnie, na różnych płaszczyznach, wspieramy ponad 180 rodzin z terenu Dolnego Śląska. Poza hospicjum domowym realizujemy również opiekę wytchnieniową, prowadzimy hospicjum perinatalne dla rodziców, którzy przygotowują się na urodzenie nieuleczalnie chorego dziecka, otwartą Grupę Wsparcia dla rodzin w żałobie, specjalistyczną przychodnię dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci oraz Centrum Rehabilitacji Społecznej.

Zachęcamy do aktywnego udziału w licytacjach i życzymy wygranych,

Beata Hernik – Janiszewska
Prezes Fundacji wraz z Zespołem
20240327_125215_edited.jpg

Oryginalne rękawice Mike'a Tysona z jego autografem oraz zdjęciem jak je podpisuje
Darczyńca: Huvepharma

IMG-20240404-WA0000.jpg

"Kwiecista fantazja"

Darczyńca: Bożena Pejsak

Akryl na płótnie, 40 x 30 cm

registration

Rejestracja

Warunkiem rejestracji jest wypełnienie formularza oraz opłacenie wpisowego w wysokości 530 zł + VAT (651,90 zł brutto)/os. i opłaty za ewentualne osoby towarzyszące: 325 zł + VAT (400 zł brutto)/os.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

Opłata konferencyjna nie uwzględnia kosztów transportu ani zakwaterowania. W przypadku braku możliwości zorganizowania konferencji w formie stacjonarnej (z powodów administracyjnych), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia. O ewentualnych zmianach zostaną Państwo poinformowani mailowo. Przysługuje Państwu wtedy możliwość rezygnacji (ze zwrotem całości kosztów).


Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać w przeciągu 7 dni od przesłania formularza na konto:

Agencja Rexan

ul. Majdańska 5/85, 04-088 Warszawa,

nr rachunku: 24 1020 1127 0000 1502 0243 8489.

W tytule wpłaty proszę wpisać:
„Specjaliści” oraz podać imię i nazwisko uczestnika.

Rejestracja jest aktywna do 17.05.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

 


Zgłoszenia grupowe i nietypowe, zgłoszenia firm: wiktoria@rexan.pl.

Formularz rejestracyjny

Przesłanie formularza oznacza zgodę na Regulamin Wydarzenia.

(certyfikat elektroniczny zostanie wysłany na wskazany adres e-mail po wydarzeniu)

Przesłano formularz.

Prosimy pamiętać o opłacie konferencyjnej.

Sponsorzy

Zoetis logo
Elanco logo
Adifeed logo
MSD logo
VET AGRO logo
HUVEPHARMA logo
Hypra logo
ECO Logo
Primary Diets logo
Cargill logo
JHJ logo
Cid Lines logo
Hipra logo

Organizatorzy

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR,
Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny w Krakowie

Sekcja fizjologii i patologii świń PTNW,
POLPIG

Organizator Techniczny

Rexan logo

Patronat Medialny

lecznica LDZ logo

Partner Medialny

333 logo

Partner

Kraków logo
logo-Agri-multikolor.png
Sponsors

Miejsce Konferencji

Hotel Metropolo by Golden Tulip

(ul. Orzechowa 11, Kraków).

Darmowe przejazdy
Na czas trwania Konferencji, uczestnikom przysługują darmowe przejazdy komunikacją miejską w Krakowie (na podstawie hologramu zamieszczonego na identyfikatorze).

Noclegi
W związku z dużym zainteresowaniem Konferencją, polecamy Państwu pobliskie hotele, które przygotowały specjalną ofertę cenową dla Gości wydarzenia.
Uwaga: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedstawioną ofertę, ani za jakość wykonanych przez Hotele usług.

Diections
Ruczaj pokój

Ruczaj 44, Kraków

tel. 12 269 10 00
ruczaj@ruczajhotel.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

pokój jednoosobowy ze śniadaniem:

240 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój dwuosobowy ze śniadaniem:

340 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       parking

Garden Square pokój

Sucha 1D, Kraków

tel. 533 398 847
12 397 77 71

hotel@gshotel.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

10% od ceny dnia  na stronie
internetowej.

Dodatkowo w cenie:

          śniadanie

          sauna i siłowna

          parking

Campanille pokój

Łojasiewicza 2, Kraków


reception.krakow.south@campanile.com

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

pokój 1-osobowy ze śniadaniem:

230 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy ze śniadaniem:

275 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Accommodation
Galicyja pokoj

Rezerwacja na hasło: Konferencja Weterynaryjna "Specjaliści Specjalistom"

pokój jednoosobowy ze śniadaniem:

310 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój dwuosobowy ze śniadaniem:

340 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Sympozjum pokój

Kobierzyńska 47, Kraków

tel. 12 261 86 01

recepcja@sympozjum.com.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

pokój 1-osobowy ze śniadaniem:

280 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy ze śniadaniem:

320 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 3-osobowy (1 łóżko podwójne oraz 1 rozkładana kanapa) ze śniadaniem:

370 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

Dodatkowo w cenie:
       parking
       sauna sucha i parowa

Merci Boutique pokój

Siostry Faustyny 14, Łagiewniki,
30-608 Kraków

tel. 12 306 79 90
recepcja@merciboutiquehotel.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

pokój 1-osobowy ze śniadaniem:

399* zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy ze śniadaniem:

429* zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

*Cena obowiązuje przy przedpłacie, oferta jest bezzwrotna.

Merci Boutique pokój

Zakopiańska 180 B, Kraków
tel. 509 681 204
rezerwacja@hotelperla.com.pl

Rezerwacja na hasło: Specjaliści

pokój 1-osobowy ze śniadaniem:

250 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

pokój 2-osobowy ze śniadaniem:

300 zł/doba (cena zawiera podatek VAT)

O Krakowie

 

Kraków – dawna stolica Polski, historyczna siedziba królów, a współcześnie dynamicznie rozwijająca się metropolia,
miasto kultury i sztuki. Burzliwa historia regionu oraz przenikanie się mieszkających tu przez wieki różnych narodowości
zaowocowały niezwykłym dziedzictwem kult
urowym.
Historia miasta, muzea i zabytki, gościnność mieszkańców, a także atrakcyjna oferta turystyczna i nowoczesna infrastruktura noclegowa i kongresowa zachęcają do przyjazdu do Krakowa. W 2019 roku Europejska Akademia Gastronomiczna przyznała naszemu miastu zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Gastronomicznej roku 2019.

krakow atrakcje
krakow atrakcje
Krakow
Lecturers

Powered by REXAN
 

bottom of page